کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
PositiveSSL (شرکت comodo) - خرید و صدور آنلاین
128/256 bit کدینگ
99% سازگاری با مرورگرها
دامنه نوع معتبر سازی
ثابت نوع Site Seal
آنی تحویل و صدور
10,000 USD مبلغ وارانتی

EssentialSSL (شرکت comodo) - خرید و صدور آنلاین
سازگاری با مرورگرموبایل
128/256 bit کدینگ
99% سازگاری با مرورگرها
دامنه نوع معتبر سازی
ثابت نوع Site Seal
آنی تحویل و صدور
10,000 $ مبلغ وارانتی

PositiveSSL Wildcard (شرکت comodo) - خرید و صدور آنلاین
128/256 bit کدینگ
99% سازگاری با مرورگرها
دامنه نوع معتبر سازی
دامنه و زیردامنه پوشش برای
ثابت نوع Site Seal
آنی تحویل و صدور
250,000 $ مبلغ وارانتی

PremiumSSL Wildcard (شرکت comodo) - خرید آنلاین
چند دامنه
اعتبار سنجی سازمان
$ 250.000 گارانتی
تضمین بالا
99% سازگاری با مرورگرها

EV Multi-Domain SSL (شرکت comodo) - خرید آنلاین
چند دامنه
اعتبار سنجی تمدید
$ 1،750،000 گارانتی
تضمین بسیار بالا
احتیاج به مدارک شرکت در خارج ازکشور
99% سازگاری با مرورگرها

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.226.64.30) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution