کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
نمایندگی هاست سی پنل - پلن 1 -

10 گیگ فضا
امکانات نامحدود
قابلیت ارتقا تا 1 ترا بایت
قابلیت استفاده از دی ان اس اختصاصی

نمایندگی هاست سی پنل - پلن 2 -

20 گیگ فضا
امکانات نامحدود
قابلیت ارتقا تا 1 ترا بایت
قابلیت استفاده از دی ان اس اختصاصی

نمایندگی هاست سی پنل - پلن 3 -

30 گیگ فضا
امکانات نامحدود
قابلیت ارتقا تا 1 ترا بایت
قابلیت استفاده از دی ان اس اختصاصی

نمایندگی هاست سی پنل - پلن 4 -

40 گیگ فضا
امکانات نامحدود
قابلیت ارتقا تا 1 ترا بایت
قابلیت استفاده از دی ان اس اختصاصی

نمایندگی هاست سی پنل - پلن 5 -

50 گیگ فضا
امکانات نامحدود
قابلیت ارتقا تا 1 ترا بایت
قابلیت استفاده از دی ان اس اختصاصی

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.226.64.30) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution