کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
پلن معمولی - 300 درهم اعتبار

بهینه سازی داخلی رایگان

کلمات کلیدی نامحدود

گزارش مستقیم از طرف گوگل

قابلیت نمایش در موبایل و تبلت

امکان فعال سازی در گوگل فارسی

امکان فعال سازی در سایت های طرف قرارداد گوگل و جیمیل

هزینه راه اندازی تمامی سرویس ها رایگان می باشد .

حداقل هزینه هر کلیک 0.04 درهم می باشد .

410,000تومان به صورت یک بار
پلن متوسط - 500 درهم اعتبار

بهینه سازی داخلی رایگان

کلمات کلیدی نامحدود

گزارش مستقیم از طرف گوگل

قابلیت نمایش در موبایل و تبلت

امکان فعال سازی در گوگل فارسی

امکان فعال سازی در سایت های طرف قرارداد گوگل و جیمیل

هزینه راه اندازی تمامی سرویس ها رایگان می باشد .

حداقل هزینه هر کلیک 0.04 درهم می باشد .

660,000تومان به صورت یک بار
پلن نیمه حرفه ای - 1000 درهم اعتبار

بهینه سازی داخلی رایگان

کلمات کلیدی نامحدود

گزارش مستقیم از طرف گوگل

قابلیت نمایش در موبایل و تبلت

امکان فعال سازی در گوگل فارسی

امکان فعال سازی در سایت های طرف قرارداد گوگل و جیمیل

هزینه راه اندازی تمامی سرویس ها رایگان می باشد .

حداقل هزینه هر کلیک 0.04 درهم می باشد .

1,250,000تومان به صورت یک بار
پلن حرفه ای - 2500 درهم اعتبار

بهینه سازی داخلی رایگان

کلمات کلیدی نامحدود

گزارش مستقیم از طرف گوگل

قابلیت نمایش در موبایل و تبلت

امکان فعال سازی در گوگل فارسی

امکان فعال سازی در سایت های طرف قرارداد گوگل و جیمیل

هزینه راه اندازی تمامی سرویس ها رایگان می باشد .

حداقل هزینه هر کلیک 0.04 درهم می باشد .

2,700,000تومان به صورت یک بار
پلن فوق حرفه ای - 5000 درهم اعتبار

بهینه سازی داخلی رایگان

کلمات کلیدی نامحدود

گزارش مستقیم از طرف گوگل

قابلیت نمایش در موبایل و تبلت

امکان فعال سازی در گوگل فارسی

امکان فعال سازی در سایت های طرف قرارداد گوگل و جیمیل

هزینه راه اندازی تمامی سرویس ها رایگان می باشد .

حداقل هزینه هر کلیک 0.04 درهم می باشد .

6,000,000تومان به صورت یک بار

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.226.64.30) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution